Kinh tế định cho Nhật bản

Các Ngân hàng của Nhật bản mới của mình, hàng năm "báo cáo triển vọng." Theo đề nghị của các tiêu đề, các báo cáo tóm tắt của ngân hàng dự báo cho tương lai kinh tế phát triển. Đối với những năm 2005, các ngân hàng giảm cả của nó, dự báo cho sự tăng trưởng và lạm phát. Mặc dù toàn cầu phục hồi kinh tế trong vài năm, Nhật của nền kinh tế thực sự có hợp đồng năm nay. Tại .1% lạm phát, không phải là vấn đề. Của nhật bản, Trung tâm, Ngân hàng đã giữ lãi suất thấp vì vậy, như là để khuyến khích đầu tư, và duy trì thấp vay chi phí cho công ty Nhật bản. Không có những biện pháp đã có thể để kích thích nền kinh tế, tuy nhiên. Các Ngân hàng của Nhật bản cũng có thể phát hành nó, dự báo cho năm 2006, được khá lạc. Nhiều nhà kinh tế học, tuy nhiên, có những dự đoán với một hạt muối và xem họ như chính trị - chứ không phải là kinh tế - báo cáo. Morgan Stanley báo cáo:

Các Ngân hàng nhằm mục đích để bảo vệ thị trường mong đợi cho một chiến lược thoát của nó tăng giá dự báo thời tiết với nhau với sự đề nghị về việc giảm của hiện tại, số dư tài khoản, do đó tránh một phản ứng của thị trường. Ngoài ra, các Ngân hàng có một hồ sơ theo dõi dấu bước ngoặt kinh tế do để nó bướng bỉnh.

Có thể bạn quan tâm: