Làm thế nào sẽ giải Cứu Lạm phát Tác động?

Trong 2 ngày của chúng tôi, cứu trợ tài chính phủ sóng, hãy nhìn vào những tác động tiềm năng về lạm phát. Trên một tay, chính phủ đang đề nghị chi $700 triệu để mua nao núng thế chấp. Kết hợp với các khoản tiền đó đã được dành để đối phó với khủng hoảng tín dụng này mang đến cho các tổng chi $1 nghìn Tỷ, mà số tiền hơn 10% của hiện tại lỏng cung tiền. Mặt khác, thực phẩm toàn cầu và hàng giá phải nới lỏng hơn vài tháng cuối cùng, gây ra một tương tự xử lý ở mức kỷ lục của lạm phát. Như là một kết quả của nền kinh tế, và kết quả là sự chán nản cầu, giá không xuất hiện khả năng để quay trở lại tầng bình lưu nhau trong những năm 2008. Cuối cùng, nguy cơ lạm phát hiện có lẽ nhất kết nối chặt chẽ với sự sẵn sàng của nước ngoài tổ chức các nhà đầu tư Ngân hàng Trung ương để có thể tiếp tục tài trợ của Mỹ, vay mượn. Nếu họ ngần ngại, điều này sẽ gửi cho chính phủ chạy đến Hàng dự Trữ liên Bang, mà sẽ buộc để in tiền đó tăng thêm lạm phát. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Nếu Fed đã để in tiền để trả nợ này, "nhiều đô-la đưa vào trong hệ thống các bạn nhiều pha loãng, giá trị của các đô la ngoài kia," nói Chuck Butler, tại EverBank thị Trường thế Giới.

Có thể bạn quan tâm: