Bình luận: thương mại Tiến đến kết thúc

Một trong các video phổ biến nhất kinh doanh kỹ thuật được sử dụng bởi hối được biết đến như là thực hiện thương mại. Mục tiêu của các thực hiện giao dịch được tìm thấy hai nước với rất khác nhau lãi suất và lợi nhuận mua bởi những đồng tiền của một người bán đồng tiền của người khác. Giao dịch này là phổ biến chính xác bởi vì nó là an toàn và phần nào đoán trước được. Bởi vay mệnh giá thấp hơn lãi suất tiền và cho vay trong giáo phái của lãi suất cao hơn tiền, một nhà đầu tư hiểu biết có thể chụp một bằng với lãi suất khác biệt, miễn là các giá trị của các loại tiền tệ mình không thay đổi. Theo hướng này kết thúc, hầu hết các cuộc nói chuyện ở trường ngoại hối hơn năm ngoái đã tập trung xung quanh lãi suất khoá.

Tuy nhiên, sự nổi bật của mang thương mại đang đến hồi kết thúc thời gian là, kể từ khi Nhật bản, và anh đã bắt đầu tăng tỷ lệ lãi suất và làm xói mòn lợi nhuận của mang theo các thương nhân. Nếu hối là để tồn tại thời gian này của thu hẹp lãi suất sự khác biệt, họ phải trở nên sáng tạo hơn. Trong ngắn, nó có nghĩa là họ phải dừng lại tập trung vào lãi suất và bắt đầu tập trung vào tệ nguyên tắc cơ bản, như các chỉ số kinh tế và thực tế cung cấp và nhu cầu về mối quan hệ đặc biệt tệ.

Tiền của nhiều nổi lên thị trường đại diện cho mạnh mẽ ứng cử viên trên cả hai mặt trận. Brazil, Mexico, Đông Âu, Ấn độ, đông nam Á, đã chứng kiến tất cả nhanh chóng đánh giá cao ở những giá trị của họ đồng tiền trên đôi giày cao gót của một sự bùng nổ kinh tế. Nhiều người trong số những quốc gia đã thực hiện quan trọng thay đổi cấu trúc của nền kinh tế và đã bắt đầu thấy thời gian dài của sự ổn định chính trị. Này đã dẫn đến một cải thiện đầu tư khí hậu và công ty nước ngoài đã nhanh chóng đến tận qua danh mục đầu tư, và đầu tư trực tiếp. Này, lần lượt, đã thúc đẩy tăng năng suất và khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà chỉ làm cho người nước ngoài, thậm chí nhiều hơn mong để đầu tư. Kể từ tương ứng tiền nguồn cung cấp của mỗi người trong các quốc gia này là khá nhỏ, tất cả những gì cần là một chút gia tăng trong dòng vốn nước ngoài để lái xe quan trọng sự đánh giá cao giá trị của đồng tiền của họ.

Có thể bạn quan tâm: