G7 tránh nói chuyện trong Yên can thiệp

Trong khi nhiều chủ đề đã được tranh luận cuối cùng của ngày cuối tuần G7 hội nghị thượng đỉnh, chỉ có một chịu mà hối quan tâm: cho dù thế giới quốc gia phát triển sẽ công khai thúc giục Nhật bản để nâng giá trị của các Yên. Rất tiếc, các duy nhất để Yên tại các cuộc họp đã được một bình luận rằng đề nghị Yên đã bị đánh giá thấp và nên chặt chẽ hơn phản ánh kinh tế cơ bản. Cho dù điều này thực sự sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn Yên vẫn còn để được nhìn thấy. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích không mong đợi Nhật bản sẽ mất một bước nào để đánh giá cao sự Yên trừ khi đất nước đang bị áp lực để làm như vậy. Reuters báo cáo:

Một thương nhân là cũng thất vọng rằng G7 bỏ phụ từ cuộc họp tháng tư là tuyên bố gọi một cách rõ ràng cho tiền để đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm: