USD tiếp tục tốt hơn đồng tiền châu Á

USD đã tăng lên 25 tháng cao so với người Nhật Yên, bao gồm 14% tăng trong năm này một mình. Nền kinh tế Nhật bản đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của cuộc sống của nó thị trường vốn đã thực hiện những người trong CHÚNG tôi, và Nhật bản tiếp tục chạy một hiện tại thặng dư tài khoản với CHÚNG tôi. Do đó, USD tiếp tục của sự đánh giá cao chống lại Yên Nhật bản, và nhiều người khác đồng tiền châu Á, có hối gãi đầu. Nhà kinh tế đã biến để dữ liệu về quốc tế vốn chảy trong cố gắng để giải thích sự yếu kém của đồng tiền châu Á. Họ tin tăng CHÚNG tôi lãi suất kết hợp với cảm nhận định của CHÚNG tôi thị trường vốn đang lái xe rủi ro nhà đầu tư, đặc biệt là những người ở châu Á, để thay đổi vốn vào CHÚNG tôi, đã tạo ra nhu cầu lớn cho USD. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Trong tám tháng đầu năm nay, nhà đầu tư Nhật bản đã đổ $126 Tỷ vào cổ phiếu nước ngoài và trái phiếu, 19% từ cùng một khoảng thời gian, năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm: