G7 Thảo Luận Về Yên

G7 Quốc gia công nghiệp gặp ngày hôm nay, để thảo luận về cuộc khủng hoảng tín dụng, tập trung vào tác động của nó trên thị trường ngoại hối. Yên Nhật bản đặc biệt, đã phát nổ trong những tuần, như thần kinh nhà đầu tư đã chạy trốn nổi lên thị trường và các rủi ro lĩnh vực, và đã tháo ra thực hiện giao dịch (tài trợ với Yên) trong quá trình. Rõ ràng, đây là phá hoại sự tàn phá trên đường Nhật bản, nền kinh tế, trong đó có một nổi tiếng là yếu đuối khu vực trong nước và rất nhiều phụ thuộc vào xuất khẩu để lái xe tăng trưởng. Các Ngân hàng Trung ương của Nhật bản đã bị đe dọa sự can thiệp, và bây giờ G7 có lẽ là trên tàu, nó có thể làm việc đó. The New York Times báo cáo:

Báo cáo, mà nói G-7 sẽ "theo dõi thị trường và hợp tác chặt chẽ như là thích hợp" đến như là quốc gia tại châu Á, hoảng sợ bởi sự tàn ác và bán tháo các thị trường chứng khoán, tranh giành để hỗ trợ của nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm: