Pound Suy Yếu Sau Khi Lớn Trong Vay

Mặc dù nó không biết liệu các Ngân hàng của Anh mượn £314 triệu cho một người vay hoặc nhiều ngày hôm qua, các hiệu ứng vẫn như nhau. Một ngày khoản vay của các cường độ làm suy yếu các nước đồng tiền, nếu chỉ là tạm thời. Như các chuyên gia chỉ ra, đây không phải là hoàn toàn bình thường và nền kinh tế đã sống sót lớn hơn nhiều Ngân hàng của Anh cho vay. Báo Cáo Forbes:

Đáng kể hơn 314 triệu mà này [sic] được mượn một ngày trong quá khứ gần đây — ví dụ gần 4 tỷ đắm vào ngày 29 và 2 tỷ vào tháng 2, ông [George Nào] thêm.

Có thể bạn quan tâm: