ANH có thể nâng giá rẻ trong Ngày

Hôm nay là ngày phát hành của 'phút từ tháng cuối cùng của cuộc họp của ANH Trung Ngân hàng dự Trữ, tiết lộ rằng các thành viên của Ngân hàng sách tiền tệ của ủy ban bầu 7-2 để giữ tỷ giá hiện tại của họ, các cấp. Đó là hai bất đồng phiếu được xác nhận một nhà kinh tế là các Ngân hàng là kế hoạch để tăng giá một lần nữa ở gần hạn, có lẽ càng sớm càng Ngày. Anh lãi suất ngắn hạn, tại 5.25% đã được ngang bằng với Mỹ lệ khác lãi suất sẽ tiếp tục giảm bớt sự hấp dẫn của rủi ro đầu tư ở Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ được để mắt lạm phát dữ liệu chặt chẽ hơn vài tuần tới, đó có thể cung cấp cho các lực cho một lãi suất xuống cuộc họp tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm: