Ý cân nhắc lại để Lia

Tuần trước, Ý phúc lợi của tướng đề nghị các ông chịu trách nhiệm về Ý khó chịu kinh tế và kêu gọi sự trở lại để Lia. Tuần này, ông công bố kế hoạch để lưu hành một kiến nghị gọi cho việc đó, và sẽ sớm bắt đầu thu thập các chữ ký cần thiết. Khả năng là những gì của kế hoạch của mình được đưa đến thành hiện thực?

Một mặt, nhiều người Ý rất thiết tha với đồng Euro bao che nó cho quốc gia của các vấn đề kinh tế. Mặt khác, như là một thành viên của Euro chung hệ thống tiền tệ, Ý là có thể tận dụng rất lãi suất thấp trên nợ nó dịch vụ cứu hàng tỉ đô mỗi năm. Quay trở lại với Lia sẽ được kèm theo một tăng tỷ lệ lãi suất và tăng chi trả nợ. Ý của Thủ Tướng, theo dõi, hiện đang kiêng cuộc tranh luận, mặc dù ông chắc chắn là sự hỗ trợ của các đồng Euro. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Các Giải đấu của chiến dịch giúp để làm chệch hướng đổ lỗi từ chính phủ của mình, và tới Brussels, đó trong tuần này đã bắt đầu chống lại chính phủ ý cho chạy một quá nhiều thâm hụt ngân sách. Ông này không chọn để nhảy vào hội đồng của Giải đấu vô hình thành cuộc, nhưng cũng không phải là ông vội vã để đứng theo cách của mình.

Có thể bạn quan tâm: