13 Xã hội chịu Trách nhiệm trong sự Nghiệp Tài chính

Nếu ông quan tâm đến một sự nghiệp tài chính, anh có thể tò mò về làm thế nào sở thích của bạn có thể dẫn đến sự hòa hợp giữa công việc của bạn và niềm tin của hệ thống. Xã hội tài chính có thể mở cánh cửa đến một số giải pháp cho tiến thoái lưỡng nan. Trong khi tài xã hội có vẻ mới, nó đã được từ việc cá nhân đầu tiên đã đứng lên chống lại lợi nhuận bất cứ giá nào. Một tín đồ Quaker sẽ không có thêm tài chính nô lệ trước khi cuộc Nội Chiến tranh hơn là một người phản đối lương tâm sẽ tài chính cỗ máy chiến tranh ngày hôm nay.

Trước khi bạn có một hiển linh về sự nghiệp của mục tiêu, bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác nhau trong tài xã hội, trong sự nghiệp cơ hội đó đang mở ra cho anh và bạn có thể cần phải theo đuổi ước mơ của bạn.

Xã Hội Tài Chính Xác Định

Xã hội tài chính có nghĩa là công cụ tài chính đang sử dụng để thúc đẩy xã hội mục tiêu. Tài chính cụ được sử dụng để đạt được những mục tiêu bao gồm tín dụng, tiết kiệm, đầu tư, và cho vay, giữa các thiết bị khác. Những công cụ giúp đỡ người nghèo để đối phó tốt hơn với rủi ro, lấy lợi thế của thu nhập tạo cơ hội, để tổ chức và có một giọng nói. Những công cụ này cũng kết hợp giá trị cá nhân và mối quan tâm xã hội với quyết định đầu tư, cá nhân đâu hoặc nhóm hy vọng để hỗ trợ kinh doanh bền vững những nỗ lực.

Xã hội tài chính có, lịch sử, thuộc về chính phủ và từ thiện hay tổ chức tôn giáo, tuy nhiên, với một tập trung vào sự nóng lên toàn cầu và với tin tức về những khó khăn gặp phải do cá nhân trong nước kém phát triển khu vực tư nhân có tham gia trong lĩnh vực chuyên môn. Trong khi một doanh nghiệp và cá nhân tìm cách sử dụng tiền cho hoạt động từ thiện, những người khác muốn đóng góp với một mắt để lợi nhuận.

Vì vậy trong khi các xã hội mục tiêu có vẻ tương tự trong xã hội hầu hết các nhà tài chính, ý nghĩa đằng sau những mục tiêu đó có thể thay đổi rộng rãi. Ví dụ, một công ty cổ phần và một cá nhân riêng tư cả hai có thể muốn hỗ trợ thu nhập thấp dân. Nhưng, công ty có muốn loại bỏ nghèo để tạo ra một người tiêu dùng hồ bơi cho sản phẩm của họ trong khi những cá nhân có thể làm việc với cùng một mục tiêu để hỗ trợ một niềm tin bình đẳng trong xã hội.

Một Số Xã Hội Sự Nghiệp Tài Chính

Nếu anh quan tâm đến vấn đề tài chính, bạn đã biết rằng thị trường đã được tích hợp với một mức độ, và rằng đây nhập – toàn – có nghĩa là các quốc gia khác nhau có thể trở thành thêm nhiều phụ thuộc lẫn nhau. Vốn tài chính đang chảy vào trước nổi lên và đang nổi lên thị trường, nơi những quỹ giúp đỡ cá nhân và cộng đồng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Xã hội tài chính nghề nghiệp đã mở rộng đến điểm mà bạn có thể tham dự một trường học ở London đó, chỉ tập trung vào xã hội. Cho dù sở thích của bạn nằm trong một tổ chức phi lợi nhuận cho lợi nhuận tham gia chuyên ngành công nghiệp, bạn có thể tự hỏi của bạn ở đâu cơ hội nói dối. Một số tài chính xã hội vị trí có thể bao gồm:

Cộng đồng nhà đầu Tư: Các nhà đầu tư cộng đồng làm việc với các cá nhân khác để thu thập, giám sát, và trực tiếp vốn đầu tư cộng đồng cơ hội địa phương, hoặc khu vực hay ngoài nước. Các cộng đồng trong câu hỏi thường có được dưới phục vụ hoặc bỏ qua bình thường dịch vụ tài chính. Bạn có thể tìm hiểu về cộng đồng đầu tư và một số tổ chức liên quan đến chuyện này tiếp cận vào Xã hội diễn Đàn đầu Tư của Cộng đồng đầu Tư trung Tâm.

Thông thường, cộng đồng nhà đầu tư báo cáo cho một ban giám đốc, và cuối cùng, các cổ đông của một công ty mà tổ chức đầu tư những nỗ lực. Nhưng, bạn có thể làm việc về hướng trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm, những người tập trung vào cộng đồng tiềm năng hơn là doanh nghiệp mới. Hoặc anh có thể tìm ra một vị trí trong các tổ chức khác nhau của họ, hoặc trên bảng.

Vi-tài Chính: Cộng đồng nhà đầu tư cũng có thể trở thành vi nhà tài chính, một vai trò đó là rất giống với những nhà đầu tư mạo hiểm, nhưng điều đó không yêu cầu trả lại vốn đầu tư trong mọi trường hợp. Này, cá nhân tìm cách cung cấp nghèo khổ cá nhân hay cộng đồng với các phương tiện để đầu tư hay mượn tiền cho việc kinh doanh hay cộng đồng phát triển. Thường là các giao dịch tài chính loại bỏ sự cần thiết cho tài sản thế chấp, và họ mang nhỏ hơn mức trung bình đầu tư yêu cầu.

Các vi tài chính có thể làm việc thủ dâm hoặc cho công ty mà từ tài chính các doanh nghiệp để tổ chức phi chính phủ (NOGs). Như một nhà đầu tư, bạn có thể cũng trở nên tham gia với cơ hội được cung cấp bởi vi tài chính mạng tập trung vào việc giúp cá nhân như là đa dạng như là của riêng các thành viên gia đình không cá nhân trong nước đang phát triển.

Khu Vực phi lợi nhuận: Khu vực phi lợi nhuận được, có lẽ, các truyền thống nhất cánh tay của các xã hội tài chính mạng. Khi cô làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận hay tư nhân, nền tảng, bạn sẽ thường báo cáo cho một ban giám đốc hoặc trị, tùy thuộc vào đó tổ chức pháp lý cấu trúc. Khu vực phi lợi nhuận là đa dạng, vì nó khoảng từ sở thích nghệ thuật để quyền động vật.

Khu vực phi lợi nhuận cũng là đa dạng nhất khi nói đến cơ hội. Trong khi một số người là nội dung làm tình nguyện viên cho chức phi lợi nhuận những nỗ lực, bạn có thể cũng tìm kiếm một sự nghiệp là một giám đốc điều hành hoặc làm việc như một tự do văn cấp hoặc điều phối viên dự án. Sự tự do vị trí có thể cho phép bạn để thỏa mãn mong muốn của bạn để cung cấp giúp cho các tổ chức khác nhau và vẫn còn phải trả tiền thuê nhà.

Xã hội Doanh nhân: không Giống như các nhà đầu tư mạo hiểm xã hội, các doanh nghiệp cung cấp những giải pháp sáng tạo để khó khăn xã hội vấn đề thường mà không tìm kiếm lợi nhuận cá nhân. Doanh nhân này là tương tự cho các doanh nhân trong đó, ông tìm cách để xây dựng một cái gì đó trong không có gì với sự sáng tạo và tham vọng. Các doanh nhân xã hội, tuy nhiên, thấy mọi người hay cộng đồng trong cần hơn là doanh nghiệp mới của họ chưa được khai thác thị trường.

Xã hội, bao gồm các doanh nghiệp đo sự thành công bằng lợi nhuận và bởi cộng đồng lợi ích. Với mà nói, một sự nghiệp là một doanh nhân xã hội có thể kết hợp những đặc tính của vị tha tổ chức phi lợi nhuận với lợi nhuận cho micro tài trợ để tạo ra một lai tài xã hội cơ hội. Những cá nhân có liên quan ở cả hai đầu thường xác định cho dù cơ hội là cho lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận, nhưng trong trường hợp tất cả các dự án thường giúp để cải thiện một xã hội của cộng đồng tình hình.

Những gì mong Đợi

Nếu bạn đã rút ra được một sự nghiệp tài chính trong kế toán, tư, nghiên cứu, kinh doanh ngân hàng, hoặc các khu vực khác, sau đó, bạn biết các cụ thể cảm giác mạnh bạn có được từ sự quan tâm của bạn(s). Nếu bạn muốn để kết hợp một góc xã hội đến sự nghiệp của mình tiêu, bạn cũng sẽ cần phải mở rộng các kỹ năng và trải nghiệm qua nền giáo dục và làm việc. Bạn có thể đạt được những điều sau đây:

Ngành kỹ Năng: Bạn sẽ có được kỹ năng trên nguyên tắc, anh có thể cần kinh nghiệm trong lĩnh vực khác khác hơn là quản lý tài chính. Xã hội học, chính trị khoa học, và nghiên cứu khác được liệt kê trong khoa học xã hội hoặc nhân văn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Bạn cũng có thể tập trung vào công nghệ, về môi trường, hoặc lãnh đạo khía cạnh xã hội sự nghiệp tài chính. Của ngành cần sẽ phụ thuộc vào việc anh muốn tập trung vào xã hội hoặc khía cạnh tài chính trong lĩnh vực này.

Cơ Hội lãnh đạo: tài Xã hội là một phương tiện để tạo cách để cải thiện môi trường xã hội, và lĩnh vực này cần những nhà lãnh đạo, người có thể đưa các sáng kiến trong nhiều tình huống. Tài xã hội không tập trung vào tiền, nhưng đó chỉ là một nửa các phương trình. "Xã hội" khía cạnh yêu cầu cá nhân, những người có thể xác định nguồn lực bất thường ngoài tiền mà có thể được sử dụng để cải thiện một cá nhân hay cộng đồng tình hình.

Vì vậy, bạn có thể viết đề nghị cấp cho các dự án, hoặc anh có thể tìm cho thay thế cho quỹ để giải quyết một vấn đề. Hoặc anh có thể tặng đủ tiền để ngồi trên một tổ chức hội đồng quản trị, hoặc anh có thể tặng cho thời gian và năng lượng để đạt được cùng một mục tiêu. Doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo như những người tìm thấy trong tổ chức phi lợi nhuận, hoặc dự án quản lý có thể mở cửa cho nhiều cơ hội.

Linh hoạt: Nghề nghiệp trong xã hội tài chính hiện tại có thể dứt khoát hoặc rộng và khá không xác định. Bạn nhiều người tìm thấy một con đường để đi du lịch thế giới, hoặc anh có thể tìm một tình huống mà bạn đang một mình và được bao quanh bởi sách và tài liệu lưu trữ. Kể từ trường này được phát triển, tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng, công việc của bạn sẽ yêu cầu một chút của hai thế giới, và nhiều hơn nữa. Sự linh động này là một phần của cái gì nhiều tài chính xã hội tìm kiếm người lao động, như là tình nguyện viên của họ và nhân viên thường xuyên mặc nhiều hơn một chiếc mũ.

Một khả năng để uốn cong với một tình huống cũng là định nghĩa là "sáng tạo" và "sáng tạo," đặc biệt là khi tình huống bất ngờ được gặp chút khiếu nại. Một tình huống có thể cũng có ý nghĩa như một công việc trong xã hội lĩnh vực tài chính là rất thích hợp cho những người muốn sử dụng kỹ năng của họ, tài năng, giáo dục và tiền để mang về xã hội thay đổi.

Toàn cầu Kiến thức: Thậm chí nếu bạn đã kết thúc trong một văn phòng, được bao quanh bởi tài xã hội sổ kế toán, anh sẽ học được nhiều về làm thế nào những người sống trong cộng đồng khác trên khắp thế giới. Này toàn cầu kiến thức chứa nhiều lợi thế đối với một người tìm cách để di chuyển lên xã hội nghiệp tài chính cái thang, hay cho cá nhân, những người cuối cùng muốn trở thành một xã hội đầu tư mạo hiểm, hoặc doanh nhân. Nếu không có kiến thức về chính trị, văn hóa ảnh hưởng, và các mục tiêu mà ảnh hưởng đến sự phát triển cộng đồng xã hội các nhà tài chính sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc.

Ngoài ra, toàn cầu hóa yêu cầu kiến thức chuyên môn trên làm thế nào quốc gia và các cộng đồng trở thành phụ thuộc lẫn nhau. Dù có hay không có chấp nhận toàn cầu hóa, xu hướng về phía phụ thuộc lẫn nhau đang chuyển động. Bạn có thể sử dụng sự tham gia của bạn trong một tài xã hội sự hỗ trợ của niềm tin.

Ở đâu để Bắt đầu

Nếu một trong sự nghiệp tài xã hội âm mưu bạn, bạn có thể muốn tiến hành nhiều nghiên cứu và bạn sẽ chắc chắn muốn thử lĩnh vực này cho kích thước. Tập trung của bạn có thể, bao gồm địa phương tình nguyện, trực tuyến, đọc một giáo dục, và trò chuyện với các cá nhân, người làm việc trong lĩnh vực này.

Bắt đầu với tình Nguyện: Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về làm thế nào "xã hội" kết nối "tài chính," bạn có thể tình nguyện làm việc với một tổ chức phi lợi nhuận. Không chỉ bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trên mặt đất, các bạn sẽ gặp cá nhân, những người có thể giúp bạn trong một nghề nghiệp hướng. Bạn cũng có thể mở rộng tầm nhìn của bạn để làm việc ở các khu vực khác cũng. Bạn có thể tìm thấy phi lợi nhuận tình nguyện, và nghề nghiệp tuyến cơ hội thông qua trang web như các phi Lợi nhuận nghề Nghiệp hoặc Mạng Idealist.org.

Tìm Xã hội Khác Tài chính: Khi anh liên kết với các cá nhân như đầu óc, bạn có thể tìm hiểu thêm về mong đợi gì trong nghề nghiệp của bạn. Bạn có thể tìm thấy những người này địa phương, hoặc trực tuyến qua trang web như Cạnh Xã hội hoặc Changemakers.net. Nếu bạn có kế hoạch để đứng đầu trong các nhà đầu tư mạo hiểm hướng, bạn có thể tìm thấy giống như có đầu óc cá nhân ở các Quốc gia Vốn Liên Hiệp hội. Trong khi những cá nhân trong tổ chức này có thể không tham gia tài xã hội, họ có thể giúp anh có được kiến thức về lĩnh vực đầu tư này.

Mở rộng Của Giáo dục: Thậm chí nếu bạn đã hoàn thành một tiến sĩ, bạn luôn có thể tìm hiểu thêm. Suy nghĩ về việc mở rộng sự giáo dục để đạt được chéo-kỷ luật mong đợi yêu cầu của ngành công nghiệp này. Bạn có thể xem xét trường đó ở London, hoặc bạn có thể tìm thấy tương tự khóa trong xã hội tinh thần kinh doanh tại Đại học Duke hoặc tại Stanford. Bạn cũng có thể mang nó theo mình để tìm hiểu ngôn ngữ mới, kỹ năng tài chính, khoa học xã hội và về vấn đề môi trường.

Nếu bạn cảm thấy bạn không thể mất thời gian và tiền để mở rộng của giáo dục trong một trường hoặc tự học môi trường, sau đó lập kế hoạch để tham gia một tổ chức ở tầng trệt hoặc như một người tình nguyện. Đôi khi kinh nghiệm, có thể đếm cho các khoản tín dụng trong một sau nỗ lực giáo dục, và nó luôn luôn đếm tới một nghề nghiệp di chuyển khi những người khác nhìn thấy bạn tham gia vào hành động hoặc trên hồ sơ của bạn.

Tất cả xã hội tài chính tổ chức cần nhân viên tài chính. Từ hội chữ Thập Đỏ để Xanh để khác tổ chức xã hội, bạn có thể tìm một chỗ đó phù hợp nhất với tài chính hiện tại và kỹ năng xã hội mục tiêu. Nếu bạn muốn làm việc trong đầu tư, bạn có thể học hỏi từ trách nhiệm xã hội tiền và đầu tư khác cơ hội. Trang web như Quỹ Xã hội hoặc Xã hội diễn Đàn đầu Tư có thể cung cấp cơ hội để tìm hiểu về các khoản đầu tư đó khoảng từ xanh sáng kiến để tiền hỗ trợ nhóm thiểu số. Bạn cũng sẽ tìm hiểu thêm về các tổ chức cung cấp các quỹ đầu tư và cơ hội. Ít nhất, hãy xem xét làm thay đổi nhỏ trong tổ chức của bạn, như lưu trữ trang web với một màu xanh lá cây cung cấp dịch vụ.

Không có vấn đề hướng của bạn một khi bạn có được chân ướt trong lĩnh vực này, các bạn có thể tìm hiểu rằng cơ hội tài chính không luôn luôn dẫn đến háu ăn, ham muốn, và đồi bại. Cũng không phải tất cả họ đều sẽ dẫn đến cuộc sống mà không cần quan trọng với sự sống còn. Cho dù bạn nghiêng về tổ chức phi lợi nhuận cho lợi nhuận trong sự nghiệp tài xã hội, bạn có thể tìm thấy một khu vực đó cần sự hỗ trợ và quan tâm. Bạn có thể thấy rằng sự nghiệp mới của bạn sẽ giúp bạn "làm tốt" và làm tốt.

Có thể bạn quan tâm: