Điều chỉnh để Sống ở lứa

Trong năm năm qua, những người Canada Dollar đã từ từ đã leo đến tương đương với việc đánh giá cuối cùng đã đạt được các thần thoại 1:1 tỷ giá cuối tuần. Canada, và người mua sắm
Khách du lịch mỹ đã thông báo, dần dần điều hành vi của họ theo trí thông minh của họ thay đổi sức mua. Cho nhiều người Canada, điều này đã được dịch sang thường xuyên hơn chuyến đi mua sắm qua biên giới, dù cho xăng hay cho quần áo. Cho người Mỹ, điều này đã dẫn đến suy giảm một trong số của khách du lịch đến Canada. Nó cũng là từ từ xác định lại CHÚNG tôi-Canada thương mại động. Tuy nhiên, như Canada đã trở thành Hoa Kỳ lớn nhất cung cấp dầu, nó là khả năng đó sẽ Canada
lợi ích nhất trong mối quan hệ này. The New York Times báo cáo:

Sự yếu kém của dollar Mỹ phải lo lắng một số các nhà đầu tư Canada cũng như doanh nghiệp dựa vào khách hàng Mỹ.

Tìm Hiểu Thêm: Tệ Tương Đương Mang Lại Canada Người Mua Sắm Nam

Có thể bạn quan tâm: