USD Có thể được Gần Dưới

USD tiếp tục thống trị cuộc trò chuyện trong hối vòng tròn, như các nhà đầu tư suy ngẫm cho dù các loại tiền tệ sẽ rơi xa hơn hay cho dù nó đã bị chìm thấp như nó có thể đi. Một bình luận viên gần đây đóng gói những cuộc tranh luận vào yếu tố sáu, ba lạc trên đồng Đô la và ba xu. Số một ở phía mua vàng là quan tâm đánh giá tình hình. Ngắn hạn cho CHÚNG ta giá tiêu cực trong thực tế, và hiểu biết các nhà đầu tư đang sử dụng các Dollar để quỹ thực hiện giao dịch để tận dụng lợi thế của sản lượng cao hơn bên ngoài CHÚNG ta. Thứ hai và thứ ba yếu tố là kỹ thuật: dựa trên một trong những biện pháp, đồng Đô la là gần như không "quá bán" như nó đã được vào năm 1992, lần cuối cùng những đồng Đô la đột nhiên đảo ngược lại một trong nhiều năm, từ chối. Ngoài ra, "mở quan tâm" trên Euro là không lớn như nó cần được nếu các thương nhân đã chuẩn bị để đổ nó.

Đầu tiên trên danh sách của các yếu tố hỗ trợ một triển vọng tăng là CHÚNG ta suy thoái. Đây là phần nào phản trực giác, nhưng lịch sử cho thấy rằng CHÚNG ta kinh tế điểm yếu thường trùng với sức mạnh đồng Đô la. Có lẽ điều này là vì nhiều nước phụ thuộc vào CHÚNG tôi đẩy nền kinh tế toàn cầu. Trong thực tế, đồng Đô-la đã tăng, đối với một số thị trường tiền tệ dựa vào CHÚNG tôi như một khẩu trường. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng park thủ đô của họ trong CHÚNG ta trong suốt thời kỳ kinh tế toàn cầu bất ổn vì nó tiếp tục danh tiếng như là một nơi trú ẩn an toàn. Thứ hai, các nền kinh tế của các ANH, và anh đã yếu và phát triển yếu hơn mỗi ngày. Lý do duy nhất của mình Ngân hàng Trung ương đã không nới lỏng tiền chính là bởi vì họ cũng được tập trung vào chống lạm phát. Tuy nhiên, họ có thể sớm phải hy sinh giá ổn định có lợi cho sự tăng trưởng kinh tế tại điểm đó, tỷ lệ lãi suất khoá sẽ bắt đầu đảo ngược bản thân ủng hộ của CHÚNG tôi. Cuối cùng lý do để tăng lên là kỹ thuật dựa trên một loạt các chỉ số khác nhau từ những liệt kê ở trên, đồng Đô la ĐANG ở, và gần đây trượt xuống có thể tiên đoán một dịch chuyển lên.

Có thể bạn quan tâm: