Malaysia coi nổi đoái

Malaysia tệ, các Ringgit, hiện đang cố định để đô-la. Một số quan chức cảm thấy nó có thể được đánh giá thấp nhiều như 12%; theo đó, nó có thể sớm cho phép tệ nổi. Nhà kinh tế đang dự báo đồng đô-la có thể giảm thêm 30% trong thời gian ngắn, mà thực sự sẽ rời khỏi Ringgit giá quá cao, liên quan đến phần còn lại của thế giới tệ. Để làm cho vấn đề tồi tệ, có vẻ như toàn cầu, nền kinh tế sẽ đi xa trong năm 2008, mà cho Malaysia chỉ có một vài năm để un-peg Ringgit. Nếu không làm như vậy, có thể làm trầm trọng thêm những ảnh hưởng của toàn suy thoái về Malaysia nền kinh tế. Tại thời điểm này, Malaysia, có hai lựa chọn. Nó có thể un-cọc tiền và cho phép nổi hoàn toàn, hoặc thay vì dần dần điều chỉnh cho đến khi peg Ringgit ổn định ở giá trị hợp lý. Forexmarkets.com báo cáo:

"Chúng ta vẫn còn có rất nhiều dự trữ để bảo vệ chốt bởi vì đó là định giá thấp. Nhưng điều này sẽ không làm việc tốt nếu tiền là giá quá cao. Như vậy, các ringgit phải được cho phép để đánh giá cao dần dần," nói giám đốc điều hành của Malaysia Viện Nghiên cứu Kinh tế.

Có thể bạn quan tâm: