Đồng đô la và Yên Tiếp tục tăng Cường

Mặc dù ảnh hưởng của CHÚNG ta thế chấp dưới chuẩn rắc rối vào phần còn lại của thế giới, các nhà đầu tư đã thu nhỏ lại nguy hiểm và tăng giá trị của cả hai đô la và yên. Trong khi điều này kết quả có thể vô ý nó được đánh giá cao, bởi những người đã mất lớn tiền trong thị trường chứng khoán gần đây. Tương lai không giống bất kỳ sáng cho CHÚNG tôi chấp cả hai. Theo Hemscott:

Bắt đầu nhà ở chìm 6.1% trong tháng bảy tới một 1.381 triệu đơn vị hàng năm đánh giá thấp nhất kể từ tháng giêng, trong khi giấy phép xây dựng — một hơn, nhìn về phía trước chỉ rơi 2.8 ảnh để một 1.373 triệu đánh giá thấp nhất kể từ tháng mười năm 1996.

Có thể bạn quan tâm: