EU giới hạn thâm hụt ngân sách

Thành viên của liên minh châu âu cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận mà thâm hụt ngân sách nên hạn chế đến 3% của thu nhập quốc gia. Chỉ có thành viên quốc gia mà sử dụng đồng Euro là cần thiết để ở trong giới hạn. Tuy nhiên, rất nhiều lời phê bình nói điều lệ có chút ý nghĩa thực sự, như là một tương tự thỏa thuận đã được đặt trong nhiều năm. Dù sao, Pháp và Đức đã quản lý chi tiêu vượt ra ngoài 3% của mình quốc gia nhập trong mỗi 3 năm qua. Euro tình hình là một dính một cái, là thành viên quốc gia có chủ yếu do để tiến hành độc lập chính sách tài chính, nhưng phải lỏng lẻo tuân theo một phổ sách tiền tệ. Trong trường hợp này, nếu một trong những quốc gia tập quá nhiều tài chính quyền (chạy thâm hụt ngân sách lớn) nó có thể có hại cho người khác, thành viên quốc gia. Tin tức báo cáo:

EU đang phải vật lộn để nổi lên từ một nền kinh tế và muốn giới hạn công và nợ độ – được gọi là sự Ổn định và Tăng trưởng hiệp Ước – được thực hiện linh hoạt hơn.

Có thể bạn quan tâm: