Đôla chạm 7 tháng thấp

Tuần trước, những người Canada Đô-la bắt đầu rơi chóng, đạt mức thấp 7 tháng. Có vài người tố giúp để giải thích thả đột ngột. Đầu tiên, người Canada quốc Hội thông qua một dự luật đó có hiệu quả gọi vào câu hỏi của Thủ Tướng lãnh đạo. Các hóa đơn đi xa như vậy để cầu thủ tướng đã (Paul Martin) từ chức. Tuần tới, quốc Hội sẽ bỏ phiếu về Martin của liên bang, dự thảo ngân sách. Các nhà phân tích đồng ý rằng một lời từ chối của ngân sách, cũng tương đương như một cuộc bỏ phiếu của không-niềm tin vào các thủ tướng. Một nguyên nhân thứ hai từ chối ở Canada Đô-la trong thực tế có thể là của Canada giảm thặng dư mậu dịch. Như đồng Đô la Canada đã đánh giá cao Canada, xuất khẩu đã trở nên ít cạnh tranh. Như là một kết quả, sản xuất ra và khẩu có cả hai từ chối trong những tháng gần đây. Canada Đô-la có thể bị một "chỉnh sửa" trong thời gian ngắn như các nhà đầu tư đôi cho chính trị và kinh tế không chắc chắn. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Canada dollar đã trượt 3.3% kể từ tháng 7, khi công Lý John Gomery phát hành đầu tiên phần của lời khai từ một cuộc điều tra cho thấy sự cầm quyền tự do nhận được thanh toán trong trao đổi với chính phủ, hợp đồng quảng cáo ở tỉnh Quebec. Vụ bê bối được nhắc các thành viên bảo thủ gọi cho một sự tự tin, không bỏ phiếu.

Có thể bạn quan tâm: