Ngoại Hối Facebook

Hôm nay đánh dấu chính khởi động của tài chính tin trang web Mẹo muốn kết hợp tin, mạng xã hội, và đầu tư. Các trang web cho phép người dùng để tải lên tin câu chuyện đó phù hợp với một số loại tài chính và kinh tế. Những câu chuyện là xếp trong các điều khoản của sự nổi tiếng (dựa trên số lần mà người dùng mẹo "" chúng) với các nhất đọc những câu chuyện xuất hiện trên trang. Người có thể bài bình luận, cũng như giả mạo mối quan hệ với những người khác, có lẽ dựa trên lợi ích chung. Tôi đang viết bài về Mẹo muốn ở đây trên Blog của ngoại Hối, vì sự hợp nhất của hối tin rằng có thể được tìm thấy trên web. Ngoài ra, dân chủ thiên nhiên của các trang web sẽ bảo đảm rằng chỉ có hàng chất lượng (hoặc ít nhất là thú vị) ngoại hối câu chuyện thực hiện việc cắt giảm.

Cập nhật 1/15/09: Những kẻ qua tại Mẹo sẽ chỉ đăng này ngắn video hướng dẫn làm thế nào để sử dụng các trang web.

Có thể bạn quan tâm: