USD Nhận được một Tăng từ Kho bạc

Trong vài tuần và tăng tốc về phía cuối tuần, CHÚNG tôi bond thị trường sụp đổ. Trong thời gian đó, 10 Năm, CHÚNG ta Kho bạc suất tăng 50 điểm cơ để 5.15%, mức cao nhất trong gần một năm. Trong khi đó, USD tăng lên mức cao nhất trong vài tháng. Trùng hợp ngẫu nhiên? Tất nhiên là không. Mối quan hệ giữa USD và lãi suất của MỸ đã trở nên ngày càng khó đoán, đến mức mà tăng hoặc giảm giá luôn theo một tương xứng thay đổi giá trị của USD. Như là một kết quả của toàn cầu hóa, vốn có thể nhanh chóng chuyển đến nước này mà cung cấp cao nhất rủi ro điều chỉnh lại. Đây là đặc biệt là có liên quan cho CHÚNG tôi, mà là của thế giới nguy hiểm nhất đất nước (từ một tài chính quan điểm), có xu hướng thu hút phần lớn của thế giới tiết kiệm. Hối nên hãy lưu ý.

Có thể bạn quan tâm: