Quốc hội muốn Yuan đánh giá lại vào năm 2006

Đầu năm nay, CHÚNG tôi Thượng nghị sĩ Charles xem tin và Lindsey Graham đề xuất một dự luật sẽ tát một 27.5% thuế trên tất cả người Trung quốc nhập khẩu, trong trường hợp Trung quốc thất bại trong việc định giá lại Yuan kịp thời. Sau khi họp với cấp cao Trung quốc ngân hàng chức, tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ đồng ý hoãn bỏ phiếu của bill. Tuần này đánh dấu một về mặt, như chúng công khai tuyên bố rằng dự luật sẽ được đưa vào cuối năm, nếu Trung hoa không cho phép Yuan đến đánh giá cao 7 đến 10%, trong một cuộc biểu diễn mà họ đưa CHÚNG ta quan hệ nghiêm túc. Washington Post báo cáo:

"Tôi hi vọng rằng, từ giờ đến cuối năm bạn sẽ có một đánh giá lại ở đâu đó trong đôi số khu vực" nói Sen. Lindsey Graham.

Có thể bạn quan tâm: