Canada Dollar cho thấy khả năng phục hồi

Kể từ khi đạt 14 tháng thấp đầu tháng này, đồng Đô la Canada đã phục hồi, nhờ dữ liệu mà chỉ những người Canada, nền kinh tế đang nổi lên từ một nhẹ suy thoái. Đồng tiền là cũng đã giúp tăng giá cho hàng hóa, mà khoản hơn một nửa của những đất nước của xuất khẩu. Khi mùa hè đến gần, các loại tiền tệ sẽ có khả năng đẩy nhanh lên, giúp đỡ của dự đoán mạnh mẽ giá năng lượng. Trong ngắn, có vẻ như đồng Đô la Canada, gần đây của uể oải có lẽ chỉ một điều chỉnh theo mùa chứ không phải là một lâu dài chỉnh. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Cơ quan không thấy bất kỳ cần phải sửa đổi, hoặc là sự tăng trưởng, hay công việc, số đó là người Canadian dollar tích cực phát triển."

Có thể bạn quan tâm: