Không có kết Thúc để Thực hiện giao dịch?

Nó đã được tranh luận về một số tiền các diễn đàn, bao gồm cả ở đây, biến động là kẻ thù của mang thương mại. Vì lý do này, nhiều nhà phân tích dự đoán đó cuối tuần bond thị trường sụp đổ sẽ gửi cho Nhật bản, thủ đô-đó đã được đậu trong CHÚNG ta trở lại với Nhật bản, do đó gây ra một nhanh chóng đánh giá cao ở Yên Nhật bản. Nhưng không có gì đại loại vật chất. Yên được hầu như không bị ảnh hưởng bởi các tuần tình trạng hỗn loạn, như là nhà đầu tư Nhật bản tiếp tục đầu tư trong nước cung cấp năng suất cao đầu tư như New Zealand, mà đáng ngạc nhiên lớn lên lãi suất đến 8%. Một quan chức cấp cao hỗ trợ khái niệm này, các báo cáo Tài chính Lần:

"Kích thước của bất kỳ thực hiện giao dịch đó sẽ thư giãn là tương đối nhỏ so với toàn bộ ngoại hối trường."

Có thể bạn quan tâm: