Nguyên Tắc Cơ Bản Hại Thị Trường Tiền Tệ

Kể từ sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng tín dụng, một trong số các chủ đề trong thị trường ngoại hối có được sức mạnh đáng ngạc nhiên của những đồng Đô la. Mặc dù kinh tế phát triển sự không chắc chắn, CHÚNG ta vẫn còn được xem như là một tương đối an toàn nơi để đầu tư. Mặt khác, thị trường mới, đặc biệt là những với hiện tại thâm hụt tài khoản, đã chứng kiến vốn chuyến bay tiếp theo mất giá tiền tệ. Tiền của Nam Phi và Iceland, ví dụ, có cả giảm 20% kể từ đầu năm nay. Phí bảo hiểm rủi ro đã giảm xuống thấp lịch sử trước khi hoảng tín dụng, và không phải là quốc gia giàu kinh nghiệm tuyệt vời khó khăn tài chính của nó respecive thâm hụt. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang ngày càng ngày càng lo lắng, và được chuyển thủ đô các nước với hiện tại ổn định, số dư tài khoản. Các Tài chính Lần báo cáo:

Goldman Sachs nói: "Chúng ta đã lâu lập luận rằng, trong thời đại của khủng hoảng toàn cầu cung cấp vốn đang sẵn sàng để làm tốt hơn quốc gia cần vốn. Tuy nhiên, nó chỉ là kể từ tháng giêng năm 2008 mà chúng ta đã thấy các tài khoản hiện tại chủ đề thực sự đạt được đà trong hối."

Tìm hiểu Thêm: Tệ tại thương xót của thâm hụt

Có thể bạn quan tâm: