Iran Dầu thị trường chứng khoán để mở trong Ngày

Cuối tháng này, Iran sẽ khánh thành nhiều dự đoán dầu thị trường chứng khoán, nhờ đó mà, nó sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán cho dầu của mình ở Euro, thay vì trong USD. Nhiều nhà phân tích đã dự đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ đánh dấu khởi đầu của kết thúc của những đồng Đô la của tình trạng như dự trữ của thế giới tệ. Nếu dầu khác xuất khẩu quốc gia theo ví dụ của Iran, nhu cầu về USD để giải quyết phí mua dầu sẽ từ chối. Các ngân hàng trung ương của các nước này có thể hình dung bắt đầu giữ Euro thay vì đô la trong dự trữ ngoại tệ, đó sẽ là một thỏa thuận lớn để những đồng đô la. Bạn báo cáo:

[Iran] đã tuyên chiến với đồng Đô la MỸ là thế giới dự trữ tình. Bắt đầu vào Ngày 20 năm 2006 với họ mới Dầu euro dầu thị trường chứng khoán. Fed sẽ dừng lại để lộ M-3 ngày 23 Tháng ba năm 2006. Trùng hợp ngẫu nhiên?

Có thể bạn quan tâm: