Nhật bản chỉ trích các quan chức cho Yên mật

Trong vài tuần, Yên Nhật đã đánh giá cao 4% so với USD, khiến các quan chức từ Nhật bản của Bộ Tài chính, để tuyên bố rằng họ sẽ được giám sát các Yên chặt chẽ cho tự nhiên biến động. Thông báo này được như là một gợi ý rằng các Bộ sẽ can thiệp trong trường ngoại hối và ngăn chặn sự Yên từ trân trọng hơn nữa. Ngành công nghiệp mỹ vận động hành lang, ở lại, phản ứng với một sự phẫn nộ, kêu gọi CHÚNG tôi thương mại các quan chức để ngăn chặn từ giả mạo với giá trị của chiếc Yên. Các Dự Báo cáo:

Chú ý là dành cho người có cách can thiệp trong thị trường tiền tệ để giữ cho giá trị của các yên "thấp giả tạo," anh ta nói "đồng tiền của Nhật bản thao tác là rất nghiêm trọng, và làm hỏng công bằng thương mại thực tế đó là gây ra vĩnh viễn hại cho công nghiệp lõi của nền kinh tế MỸ."

Có thể bạn quan tâm: