CHÚNG tôi nền kinh tế đầy những điểm yếu

CHÚNG ta là nền kinh tế hiện nay một trong những mạnh nhất trên thế giới, giữa các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, nhà kinh tế được cảnh báo rằng nó có thể bị mất hơi nước. Họ chỉ đến những số liệu thống kê là niềm tin tiêu dùng và bán dữ liệu bán hàng đó đang gia tăng, nhưng chậm hơn mong đợi tốc độ. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn cho một vài lý do. Đầu tiên, như nhiên liệu chi phí leo cao hơn bao giờ hết, người Mỹ sẽ có ít thu nhập để chi tiêu vào hàng hóa không lâu bền. Tiếp theo, với tăng tỷ lệ lãi suất thừa hưởng công ty và cá nhân với điều chỉnh-đánh giá thế chấp sẽ chứng kiến một sự gia tăng trong các chi phí của trả lại cho vay. Cuối cùng, như USD mất giá, vì vậy các chi phí của nhập khẩu tăng. Này phép rắc rối cho CHÚNG ta, đó là chạy một hồ sơ thâm hụt thương mại. Các nhà phân tích đang xem này, tình hình chặt chẽ, như người Mỹ, người tiêu dùng, một phần của nền kinh tế toàn cầu. Với nhiều nền kinh tế phát triển trì trệ (Nhật bản, châu Âu et al), người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục chơi một vai trò quan trọng. CỜ thế trường Bỏng báo cáo:

Góp phần sự quan tâm này là vẫn còn tương đối ấm MỸ công việc thị trường. Đầu tư kinh doanh có khả năng tiếp tục mạnh mẽ, nhưng công ty thu nhập tăng trưởng đang chậm lại như các chi phí của sản xuất tăng lên. Điểm khó khăn là ở khắp mọi nơi: Nghĩ hãng hàng không, xe ô tô, Khí, nhà ở, và sub-prime cho vay.

Có thể bạn quan tâm: