Đồng đô la bị đe Dọa bởi Nước đa Dạng hóa

Nhất Dollar bò co rúm người khi họ nghe từ "đa dạng hóa." Trong bối cảnh của quản lý đa dạng thường dùng để thay đổi hướng không Đô-la bằng tiền tài sản trong Ngân hàng Trung ương. Người suy nghĩ rằng, với sự giảm Đô la, nó có thể làm cho tinh thần để giữ dự trữ trong phi-CHÚNG tôi đầu tư. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã bắt đầu nhận ra rằng đây chỉ có đại diện cho một phần nhỏ của tổ chức mà có thể làm hại các Đô đa dạng hóa. Thế giới Ngân hàng Trung ương có thể giữ ít nhất 5 nghìn Tỷ usd của dự trữ, trong khi CHÚNG tôi tổ chức các quỹ đầu tư có thể có hơn $20 nghìn Tỷ chung đầu tư trong CHÚNG tôi tài sản. Do đó, đa dạng hóa trong đoạn phim này có thể gây ra một lớn hơn nhiều mối đe dọa cho sức khỏe dài hạn của các USD. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Người mỹ lẫn nhau quỹ đã dần dần tăng lên ở nước ngoài của họ giao chứng khoán từ năm 2003 từ 15% để 22,5% số tài sản. Nếu này danh mục đầu tư thay đổi gương các hành vi của tất cả lương hưu bảo hiểm, và quản lý quỹ, nó sẽ có nghĩa một dòng chảy từ dollar tài sản của $1.16 nghìn tỷ từ năm 2003.

Tìm hiểu Thêm: Mềm tệ

Có thể bạn quan tâm: