G7 sẽ thảo luận Yên Nhật

G7 quốc gia đã quyết định làm một muộn ngoài các chương trình nghị sự của họ họp ở Singapore cuối tháng này: điểm yếu của người Nhật Yên. Yên quản lý ở dưới radar trong nhiều năm, nhưng do để phát triển thương mại sự mất cân bằng, các nhà lãnh đạo từ các quốc gia công nghiệp đã bắt đầu phàn nàn rằng Nhật của Ngân hàng Trung ương là giả tạo buồn Yên đến cho Nhật bản, xuất khẩu một lợi thế không công bằng. Đặc biệt là bây giờ mà Nhật của nền kinh tế có vẻ có chắn sẽ nổi lên từ sự suy thoái và giảm phát thời gian, nó không còn yêu cầu một giá rẻ Yên. Sự phát triển này có thể có quan trọng hậu quả trong trường ngoại hối, nếu G7 các nhà lãnh đạo quyết định để xử phạt Nhật bản. Forbes báo cáo:

"G7 là không còn sẵn sàng để cho yên điểm yếu để có thể tiếp tục như Nhật bản, không cần một yếu tệ cho sự tăng trưởng/lạm phát triển vọng."

Có thể bạn quan tâm: