Dễ Dàng Ngoại Hối

Về Dễ Dàng Ngoại Hối:

Dễ dàng Hối là sự sáng tạo thân giao dịch hệ thống đó, tạo ra các tiêu chuẩn ngành công nghiệp cho trực tuyến nước ngoài trao đổi tiền tệ, giao dịch và giao dịch. Thành lập vào năm 2003, Dễ dàng Hối là một trang Web đó là thời bởi một nhóm đa dạng của chuyên gia ngành công nghiệp từ việc kinh doanh ngân hàng, và Internet tiếp thị lĩnh vực. Dễ dàng Hối là một tháo vát trang Web mà cung truy cập trực tiếp vào tất cả toàn cầu quan trọng thị trường tiền tệ.

Trong khi EasyForex.com đã được thành lập tại cây Bách này ngoại hối nền tảng được đăng ký ở Hoa Kỳ với hàng Hóa tương Lai kinh Doanh hoa Hồng. Ngoại Hối này công ty môi giới cũng là một thành viên của uy tín hàng hóa tổ chức giám sát, Quốc Hiệp hội tương Lai. Hiện nay, có hơn 21 rất tôn trọng tài chính toàn cầu tổ chức sự ủng hộ tài chính cho trực tuyến Dễ dàng ngoại Hối chương trình.

Chìa Khóa Đăng Ký:

  • Hàng hóa tương Lai kinh Doanh Ủy ban (UFTC)
  • Quốc gia tương Lai Hiệp hội (NFA)
  • KỲ kinh Doanh Tốt hơn Cục (A) / B+ Giá

Thông Tin Liên Lạc Trong Nháy Mắt

Sống nói Chuyện: www.easy-forex.com

Chính Địa Chỉ Vật Lý:
Dễ Dàng Ngoại Hối Trên Toàn Thế Giới Hạn Chế.
Nhà Vua
Grange
St. Peter Port
Ireland GY1 2QJ

Chính E-Mail:
Chung – info@easy-forex.com
Hỗ trợ khách hàng – cs@easy-forex.com
Hỗ trợ kỹ thuật – support@easy-forex.com
Đại – agents@easy-forex.com
Nhà Môi giới giới thiệu – ib@easy-forex.com
Nhãn màu trắng – infowhitelabels@easy-forex.com
Ngoại hối chi Nhánh – affiliates@easy-forex.com
Khiếu nại – complaints@easy-forex.com

Trụ Sở Châu Âu
Griva Digheni 1 Văn Phòng 303
Kriel Tòa Án
London, Uk 3035
Đt: +357 25 828 899
Fax: +357 25 817 183
Thêm Châu Âu Liên Lạc:
https://en.easy-forex.com/EU/ContactUs.aspx

Bình Trụ Sở
Cấp Độ 2, 437 Kilda Đường St.
Melbourne 3004
Úc
Đt: 1300 303 908
Fax: +61 3 9020 8890
Hơn Bình Địa Chỉ Liên Lạc:
https://en.easy-forex.com/AU/ContactUs.aspx

Dễ Dàng Ngoại Hối Hoa Kỳ
10 Nam Riverside Plaza
Phòng Suite 760
Chicago, IL 60606 – hoa KỲ
Đt: +1 312 234 9110
Điện thoại miễn Phí: +1 877 5 EASYFX (+1 877 532 7939)
Fax: +1 312 234 9112
Hơn CHÚNG tôi liên Lạc:
https://en.easy-forex.com/US/ContactUs.aspx

Quan Trọng Giao Dịch Thông Tin Về Dễ Dàng Ngoại Hối:

Ngoại hối nền kinh doanh có thể thường xuyên được khó hiểu với người sử dụng mới. Dễ dàng ngoại Hối cung cấp một biến chứng thân thiện với người ngoại hối chương trình giúp người duyên dáng nhập vào thế giới nước ngoài trao đổi tiền tệ. Bắt đầu có thể thực tập với các Dễ thương Mại ngoại Hối chương trình mô Phỏng, mà cho phép những người sử dụng mới, không có rủi ro, không có cách chi phí của trở nên quen thuộc với hiện tại kinh doanh các thủ tục và hướng dẫn. Này thương mại mô phỏng cũng được sử dụng rộng rãi bởi thanh danh các chuyên gia những người đang thử nghiệm với tăng cường chiến lược kinh doanh.

Gửi Tối Thiểu Số Tiền:

Thiết lập một tài khoản với Dễ dàng ngoại Hối hệ thống yêu cầu khoảng 5 phút của thời gian. Quá trình đăng ký được thực hiện với một thuận tiện 3 bước quá trình đó là dễ dàng cho tất cả mới dùng để làm theo. Tại trực tuyến EasyForex.com chỗ đặt cọc quy mô bắt đầu tại chỉ có $200 đô-la. Thợ may, làm thêm lớn tiền gửi cũng được cung cấp chỗ ở trên này giao dịch tiền trang Web. Một tài khoản vụ quản lý bị sẵn sàng để giao tiếp với các thương nhân người muốn thảo luận về những xu hướng hiện tại, hoặc lựa chọn mà có thể giúp đỡ tối đa hóa một kinh nghiệm đầu tư.

Tài Khoản Thiết Lập:

Thiết lập một tài khoản với Dễ dàng ngoại Hối hệ thống yêu cầu khoảng 5 phút của thời gian. Quá trình đăng ký được thực hiện với một thuận tiện 3 bước quá trình đó là dễ dàng cho tất cả mới dùng để làm theo. Tại trực tuyến EasyForex.com chỗ đặt cọc quy mô bắt đầu tại chỉ có $200 đô-la. Thợ may, làm thêm lớn tiền gửi cũng được cung cấp chỗ ở trên này giao dịch tiền trang Web. Một tài khoản vụ quản lý bị sẵn sàng để giao tiếp với các thương nhân người muốn thảo luận về những xu hướng hiện tại, hoặc lựa chọn mà có thể giúp đỡ tối đa hóa một kinh nghiệm đầu tư.

Trình Diễn Tài Khoản:

Khi một thương nhân đăng ký tại trực tuyến EasyForex.com họ có thể lợi dụng một rất hữu ích trình diễn chương trình đó sẽ phát hành một hành tài khoản $50,000 đô la ảo ở trong đó để thử nghiệm với. Thông qua việc sử dụng các tin tức và chơi cập nhật, các người mới có thể thực hành giao dịch dạng cho đến khi họ cảm thấy thoải mái với các hệ thống giao dịch.

Dễ dàng Hối trực tuyến Internet trang web là ngôn ngữ. Hối có thể lựa chọn của họ, thích ngôn ngữ hiển thị từ Trung quốc, anh, pháp, đức, tiếng ba lan, nga, tiếng tây ban nha.

Đòn bẩy giới Hạn kinh Doanh Lan, và Dấu Dừng lại:

Tại Dễ dàng quản lý có thể sử dụng đòn bẩy kinh doanh của họ cho thấp như 1:100. Lớn kinh doanh lựa chọn có thể xảy ra với các khoản đầu tư vào những EasyForex.com trang web kinh doanh. Tỉ lệ lựa chọn có thể được 1:50, 1:100, 1:200, hoặc một tỷ lệ cao hơn trong một số chuyên ngành tài khoản. Hoa Kỳ người sử dụng những quy định của Quốc gia tương Lai Hiệp hội (NFA) mũ toàn đòn bẩy ở 1:100 cho tất cả các giao dịch đã xong ở đất nước này. Dễ dàng ngoại Hối lây lan được thấp trên bảng, và bình thường, phạm vi từ 3 đến 5 pip để cho phép thương nhân từ tất cả các quốc gia một hợp lý lợi nhuận.

Lây lan ở Dễ dàng ngoại Hối đang tập hợp ở mức vừa phải, và họ khác nhau giữa các tài khoản và theo lịch trình. Sau giờ làm kinh doanh, ngoại giao dịch tiền trong điều kiện kinh doanh có thể thuộc cao hơn, tỷ lệ lây lan. Rất tiên tiến hệ thống và chương trình phần mềm đang ở vị trí để đảm bảo rằng mỗi thương mại được thực hiện tại các người dùng cài đặt cho dừng lại-và mất đi lợi nhuận giá rẻ. EasyForex.com cho phép thương nhân trước khi giao dịch giá rẻ, hoặc sửa đổi thương mại giá rẻ, phải một thời gian định trước hoặc ngày. Những nhà kinh doanh, cũng có thể thay đổi các thiết lập hệ thống trong khi thỏa thuận được mở.

Dịch Vụ khách hàng và An toàn lựa Chọn dịch Vụ tại Dễ dàng ngoại Hối:

Dễ dàng ngoại Hối không làm cho việc sử dụng một bàn giao dịch.

Chuyên dụng dịch vụ cá nhân có qua Dễ dàng Forex.com ngoại hối trang web. Tài khoản cá nhân quản lý là dành cho tất cả mọi người sử dụng bất kể tài khoản kích thước xuống tất cả các giờ trong ngày hay đêm. Các vụ hỗ trợ khách hàng chức năng qua một thời gian thực trực tuyến nói chuyện hộp đó là dễ dàng cho tất cả người sử dụng để hoạt động.

Tin Nhắn ngắn phục Vụ (SMS) chức năng cũng có thể cung cấp điện thoại di động cập nhật để tài khoản từ các giao dịch trên thị trường. Điện thoại di động cảnh báo có thể, bao gồm cảnh báo tốc độ, đóng cửa đối phó cảnh báo, và lệnh giới hạn chụp được cảnh báo. Này sáng tạo tin nhắn SMS từ Dễ dàng ngoại Hối bộ di động, báo chuẩn cho phần còn lại của ngoại hối ngành kinh doanh.

Một lần đầu tiên tại Dễ dàng Hối là ngay lập tức kinh doanh chương trình trực tiếp cho phép sử dụng thẻ tín dụng tất cả các giờ ngày hay đêm. Một tiểu bang của nghệ thuật hai lớp tường lửa hệ thống an ninh được kết hợp với một thực hành tiêu chuẩn xác thực chương trình để cung cấp một an toàn tấm thẻ tín dụng. Có thể sử dụng thẻ tín dụng của họ trực tuyến qua chương trình này và được đảm bảo rằng sự riêng tư của họ được bảo vệ trong khi giao dịch thông qua Dễ dàng ngoại Hối trang web.

Bắt đầu có thể sử dụng các tài khoản cá nhân dịch vụ quản lý buổi rằng sẽ đi bộ lần đầu qua một thương nhân sống từng bước phiên giao dịch. Có một số xây dựng và tháo vát đào tạo lựa chọn điều đó bao gồm những từng bước phiên giao dịch, một hướng dẫn viên du lịch, ngoại hối e-cuốn sách, và miễn phí tiện thương mô phỏng, mà cho $50,000 đô la ảo để thực hành các Dễ dàng ngoại Hối hệ thống và tất cả các cấp ngoại giao dịch tiền kỹ thuật.

Tất cả Dễ dàng Forex.com thương nhân thích rất đơn giản, hình ảnh thương mại chương trình điều khiển. Đây là một chính xác điều khiển công cụ có cho phép sử dụng để xử lý tình huống của giao dịch trong một cách rất đơn giản. Mọi cấp độ của người có thể thay đổi tổn thất dừng kiểm tra thay thế kịch bản, và xác định mức hiện tại để thiết lập mất lợi nhuận giá dễ dàng. Dễ dàng hệ thống ngoại Hối nỗ lực để làm cho tất cả các cấp của các thương nhân cảm thấy thoải mái trong các giao dịch.

Giao dịch tại Dễ dàng ngoại Hối không yêu cầu phần mềm hay sử dụng máy tính từ một địa chỉ IP. Toàn bộ hệ thống là một chương trình dựa trên Web cho phép bất dữ liệu thời gian để được hiển thị cho các ngoại hối thị trường. Vì phần mềm là một chương trình dựa trên Web, ngoại tệ thương nhân có thể truy cập vào các tài khoản của họ trong một cách toàn diện từ tất cả các phương pháp của cá nhân di động công nghệ các thiết bị kết nối đến mạng Internet.

Điểm Mấu Chốt:

Dễ dàng Hối là một nổi bật ngoại hối nền tảng mà cung cấp thân thiện với người nhiều lựa chọn cho tất cả các cấp khả năng ngoại trao đổi tiền tệ thương nhân. Người mới đến được tôn trọng trong khi tham gia trong các lựa chọn vào chương trình đào tạo, và chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm thương nhân được đưa ra các công cụ cần thiết để làm tốt hơn của họ qua kinh nghiệm kinh doanh. Trong khi không ai có thể đảm bảo lợi nhuận thông qua bất kỳ kinh doanh chương trình, EasyForex.com có vẻ như trang web có cần thiết chính sách và nguồn lực sẵn có để cung cấp một cơ hội thành công để người sử dụng.

Có thể bạn quan tâm: