Trung quốc đến giới hạn bảo hiểm rủi ro tệ

Trong một di chuyển được thiết kế để huỷ suy đoán rằng Trung quốc sẽ tiếp tục giá lại tiền của mình, Trung quốc quản lý tài chính đã ban hành quy định mới đến giới hạn gián tiếp bảo hiểm rủi ro của nhân dân Tệ. Rõ ràng, nhiều kinh doanh với các hoạt động ở Trung quốc đã bị trì hoãn thanh toán cho Mỹ của họ, nhà cung cấp, với hy vọng rằng một đánh giá lại của Yuan sẽ gián tiếp thấp hơn của họ, nghĩa vụ thanh toán. Như là một kết quả của các quy định mới, những tài khoản này sẽ phải trả ngay bây giờ được coi như ngoại hối các tài khoản và sẽ phải tuân theo một số quy tắc và chi phí. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Thứ sáu của di chuyển cũng cho thấy Bắc kinh thấy dấu hiệu cho thấy công ty có thể tiếp tục đến vị trí của mình cho một phong trào hơn nữa ngoài tháng bảy, còn 2,1% giá lại của nhân dân Tệ, như là CHÚNG ta và các chính quyền lực chính quyền Trung quốc phải làm nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm: