Kinh tế và Giao dịch Tiền

Trong nhiều ngành kinh tế, có một sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế. Đây là đặc biệt đúng đổi tỷ lệ, kinh tế, nơi mà thực nghiệm bằng chứng cho thấy rằng lý thuyết là ít sử dụng trong việc giải thích và dự đoán tỷ giá. Về cơ bản, tệ thương nhân có thể có giá tốt hơn lật một đồng xu hơn bằng cách sử dụng thuyết của tỷ lệ lãi suất tương đương và sức mua tương đương như là cơ sở cho ngành nghề của họ. Ngược lại, dữ liệu trên thị trường tiền tệ, các nhà lệnh đã được chứng minh là rất sâu sắc. Những cuốn sách của Citibank, ví dụ, có thể được sử dụng để làm cho khá chính xác những dự đoán cho tương lai hướng của tỷ giá dựa trên các tỉ lệ của người mua bán. Các nhà phân tích kỹ thuật vui mừng! Những nhà kinh Tế báo cáo:

Những thông tin trong ngày hôm nay để chảy vẫn sẽ thấm qua các thị trường tuần sau đó...Citibank để chảy có thể dự đoán gần 16% của đồng đô-la của nhấp nhô và dệt bốn tuần sau đó.

Có thể bạn quan tâm: