Yên Thực Hiện Thương Mại Vẫn Còn Phổ Biến

Vài tháng trước, tôi đã viết một bài bình luận trên mảnh tại sao nó là khôn ngoan cho hối để từ bỏ trong thực hiện thương mại ủng hộ của sáng tạo hơn chiến lược kinh doanh. Tôi có thể đã để ăn những lời của tôi, kể từ khi quan tâm đến việc thực hiện thương mại đã không suy yếu như mong đợi, nhưng thay vì đã phát triển. Dữ liệu kinh tế hỗ trợ các khái niệm rằng tiến triển là gần như hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hoàn cảnh của các Yên, như Nhật bản đang trải qua một dòng chảy của vốn trên giấy. Bằng chứng là cũng nhiều; hàng chục ngoại hối công ty đã mọc ở Nhật, để giúp lẻ các nhà đầu tư tận dụng lợi thế của các giảm Yên. Trong khi đó, khi thăm dò trên các vấn đề kinh Tế Trưởng của các Quốc tế, Quỹ tiền Tệ ("IMF") chỉ ra rằng ông không nghĩ là nó cần thiết cho Nhật bản để can thiệp vào trường ngoại hối và chống đỡ Yên. Dow Jones báo cáo:

"Những điểm yếu của các yên ở đặc biệt cho thấy rằng sắp tới G7 cuộc họp là có ít tác động đến trường tâm lý và tập trung là thay vì trên giảm biến động, mà đã từng để thu hút trường dòng chảy trở lại vào thực hiện giao dịch."

Có thể bạn quan tâm: