Bloomberg Khảo sát cho thấy Yên sức mạnh

Thông cáo báo chí vừa tiến hành một cuộc điều tra, hỏi chuyên nghiệp tệ thương nhân để đánh giá tình cảm của họ trên các đồng tiền. Trong khi đó, đã có sự thay đổi to lớn trong những kết quả, một đa số các thương nhân thừa nhận lạc quan trong Yên. Một Nga nhà phân tích phát biểu rằng giảm trên Yên, đã đạt đến cực độ, và anh ta đã tư vấn cho khách hàng để mất tích cực vị trí. Các nhà phân tích khác đồng ý, chú ý sự tự tin mới ở Nhật của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người đã cẩn thận để lưu ý rằng các thất bại tư nhân của Nhật bản Sau sẽ không được tốt cho Yên. Nhật bản nhà lập pháp đang thiết lập bỏ phiếu vào hóa đơn của tháng 5.

Đọc đầy đủ kết quả của cuộc khảo sát

Có thể bạn quan tâm: