Các Quỹ đầu tư được Đốt cháy bởi Đô-la của Trượt

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của năm 2006, Yên đã quản lý để đánh giá cao 3.5 với việc đánh giá trị giá một số người nổi bật nhất vĩ các quỹ đầu tư hàng trăm triệu đô la trong thiệt hại. Các quỹ của họ, với sự rộng lớn hồ bơi của vốn đầu tư và phần lớn các nhóm nghiên cứu thường phía trước của những đường cong trong trường tài chính. Có rất nhiều người trong số họ không thể lường trước được USD đột ngột của trượt đã đến như là một bất ngờ lớn cho nhiều nhà phân tích. Nhiều các quỹ có hiểu gần đây giảm giá trị của USD là dấu hiệu của một khấu. Theo đó, họ có một cách nhanh chóng và cắt giảm đáng kể dài của họ, vị trí trong USD, một thực tế đó là, sinh ra bởi chính thống kê. Reuters báo cáo:

Lâu dollar vị trí đo chống lại yên, châu âu, Thụy sĩ franc, đô la Canada, Úc và đồng đô la đang cắt để 1,241 tương lai hợp đồng trong tuần để tháng 3 từ 24,274 hợp đồng tuần trước, theo hong kong.

Có thể bạn quan tâm: