Ngân hàng của Nhật bản, để kết thúc tệ thắt chặt

Yên Nhật bản đã không được thực hiện cũng chống lại tệ nhất trong năm nay. Gần đây, tuy nhiên, nền kinh tế Nhật bản đã cho thấy dấu hiệu của sự sống và chính phủ Nhật bây giờ có vẻ như cam kết để làm cấu trúc nhất định cải cách, mà nên tiếp tục đẩy tăng trưởng. Đáp lại, các Ngân hàng của Nhật bản đã ám chỉ điều đó ngay khi nó có thể được xác nhận rằng nền kinh tế đang trên nền tảng vững chắc, nó sẽ bắt đầu tăng tỷ lệ lãi suất, kết thúc một khoảng thời gian thực âm tỷ lệ lãi suất. Này, lần lượt, nên thân Yên suy giảm chống lại USD. Forexnews.com báo cáo:

Nhìn về phía trước, lờ mờ kết thúc của Ngân hàng của Nhật bản nới lỏng định lượng của quý 1 năm 2006, cùng với và cuối cùng tiếp theo yuan đánh giá lại chống lại CHÚNG ta đô-la, giải thích của chúng tôi vừa hạn yên vị trí tăng, với 108 cuối năm và 103 bởi cuối quý 1.

Có thể bạn quan tâm: