Nhật bản đe dọa để làm suy yếu Yên

Nhật bản vừa bị đe dọa để can thiệp thay mặt cho các Yên đó đã đánh giá cao hơn 30% so với đồng đô la, trong suốt 3 năm. Lý do cho sự can thiệp là một sự suy giảm xuất khẩu Nhật bản, do một người mạnh mẽ hơn Yên, đó có thể ngăn Nhật của nền kinh tế từ đạt được thực sự tăng trưởng kinh tế. Như là một kết quả, Nhật bản bị đe dọa để can thiệp nếu Yên tiếp tục đánh giá cao chống lại USD.

Thông báo này được thực hiện gần như chính xác là một năm sau khi Nhật bản cơn cuối cùng của can thiệp kết thúc. Trong vài tháng đầu tiên của năm 2004 của Nhật bản, Trung tâm, ngân hàng đã mua lớn khối USD, để ngăn chặn sự Yên từ tăng cường. Chắc chắn rồi, Yên ổn định. Kể từ đó, tuy nhiên, sự Yên đã nối lại của nó leo lên, và giá trị của USD rằng Nhật bản mua đã giảm cân xứng. Trong thực tế, nó là ước rằng Nhật bản mất hơn 100 Tỉ đô-la là một kết quả của sự can thiệp. Một số các nhà phân tích tin rằng Nhật bản đã thông báo để cố gắng để lái xe xuống Yên, không thực sự có ý định để cung cấp trên của các mối đe dọa. Các Lần trực Tuyến báo cáo:

Tệ các nhà phân tích nói rằng các ý kiến là một phần của một chiến lược, được sử dụng bởi Nhật đầu tiên sử dụng các mối đe dọa của can thiệp để di chuyển trường trước khi bước vào với mua lớn của dollar tài sản. Quan sát cũng chỉ ra rằng tuyên bố sử dụng cùng một ngôn ngữ như trước đó trước can thiệp bài phát biểu, đó khét tiếng đường Nhật bản sẽ bước vào "nếu tỷ giá không phản ánh kinh tế cơ bản".

Có thể bạn quan tâm: