Đồng Việt Nam Cuối Cùng Giảm Giá Trị

Các Ngân hàng Trung ương của Việt nam cuối cùng tham gia với thực tế và giảm giá trị của nó tệ, các Đồng Việt nam, 3%. Trước khi thay đổi, các Đồng (cũng như người hàng xóm của mình, người Trung quốc Yuan cũng đã trải qua một giảm) là một trong số ít so người chiến thắng của cuộc khủng hoảng tín dụng. Có lẽ đây là bởi vì các loại tiền tệ đã giảm đáng kể trong những năm gần đây (35% kể từ năm 1994), cũng như vì nó vẫn cố định để những đồng Đô la và do đó, nó là điều không thể cho các thị trường để ngắn nó khi nó trở nên cao giá. Việt nam tiếp tục cản bởi rộng và một tăng hiện tài khoản sự mất cân bằng, mà cho rằng các loại tiền tệ sẽ có lẽ còn phải chịu đựng thêm 'sửa chữa' trước khi đạt mức độ bền vững. Trong thực tế, giá thị trường chợ đen vẫn còn thấp tỷ giá chính thức, báo cáo thông cáo báo chí:

Sự mất giá đã theo dõi năm lãi suất cắt giảm ngân hàng trung ương này, quý để giúp thúc đẩy nền kinh tế. Nhà hoạch định chính sách cuối cùng hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá vào Tháng mười. 19 bởi những nhất năm nay để 8.5 phần trăm, từ 10 phần trăm.

Có thể bạn quan tâm: