Feldstein: USD phải rơi để thâm hụt

Mặc dù một tài chính mà đập tan qua $800 Tỉ năm ngoái và tiếp tục mở rộng, nhiều tiền thương nhân vẫn tiếp tục tăng trên USD. Lý do của họ là như là người nước ngoài, vẫn còn sẵn sàng để mua CHÚNG tôi tài sản và gián tiếp tài chính CHÚNG ta thâm hụt hơn USD sẽ tiếp tục đánh giá cao. Tuy nhiên, chú Harvard kinh tế Martin Feldtsein này dòng suy luận đang trở nên ngày càng mong manh. Trái với dữ liệu phát hành của bộ tài chính, nhiều người nước ngoài vốn chảy vào năm ngoái đã đóng góp của công/các tổ chức chính phủ, chứ không phải riêng tư, như trước đây đã được đưa ra. Feldstein hơn nữa, cho rằng như tỷ lệ lãi suất sự khác biệt giữa CHÚNG tôi và các quốc gia khác hẹp trong những năm tới, vì vậy, nhiều nhà đầu tư sẽ bắt đầu kéo tiền của họ ra của CHÚNG ta. Tại thời điểm đó, USD nên về lý thuyết, giảm 30% trong thương mại trọng điều kiện, để lại thương mại của MỸ thâm hụt để một số lượng quản lý.

Có thể bạn quan tâm: