Làm thế nào sẽ USD trong năm 2007?

Cách nào tốt hơn để theo dõi một bản tóm tắt và phân tích của trường ngoại hối với một bài bình luận về làm thế nào họ sẽ thực hiện trong năm 2007! Cụ thể làm thế nào sẽ USD thực hiện trong những năm tới? Nhà kinh tế học và nhà đầu tư đang phơi dưới sự suy tàn của Dollar vào năm 2006. Các tài chính dự kiến sẽ phát triển ở một thậm chí còn chậm hơn mức này năm như CHÚNG ta xuất khẩu trở nên cạnh tranh, và các nhà đầu tư đang kiếm trở lại ngoạn mục khi hồi hương đạt được trên đầu tư ngoại quốc. Trong khi đó, với những nền kinh tế CHÚNG ta chậm lại và tiếp theo dự đoán rằng dự Trữ liên Bang sẽ lãi suất thấp hơn để tạo điều kiện cho một hạ cánh mềm, nó có vẻ như nhiều hơn cùng cho USD trong năm 2007. Tuy nhiên, Ăn sẽ phải cân bằng một nới lỏng sách tiền tệ với đắt nhập khẩu mà sẽ kết quả từ sự giảm đô-la. Ngoài ra, trong khi các quy luật kinh tế ra lệnh USD nên rơi hơn nữa, luật pháp của thị trường tài chính (nếu họ có thể được gọi là luật pháp) có thể chỉ ra rằng, nó đã rơi xuống quá nhiều. Hongkong báo cáo:

Tệ các nhà phân tích tại Chase ước rằng, dựa trên dài hạn ảnh hưởng, kể cả quốc gia khác biệt trong suất, giá cả tỷ lệ lãi suất và rủi ro, các đồng bây giờ là khoảng 10% giá thấp.

Có thể bạn quan tâm: