ĐÔNG hội Chợ ở Dallas - ngày 14 và 15

Tiếp theo ĐÔNG hội Chợ triển lãm sẽ được tổ chức ở Dallas vào ngày 14 và 15. Vào ngày thứ bảy, 14, ĐÔNG sẽ trình bày hơn 20 hội thảo miễn phí, hướng tới tất cả các doanh cấp đầu tiên. Trả hội thảo được tổ chức vào thứ sáu ngày 15.

Có thể bạn quan tâm: