Biến Động Ổ Đĩa Yên

Như là thủ đô châu Á thị trường sụp đổ trong cùng, Yên Nhật bản đang tăng lên với tốc độ nhanh nhất trong năm. Đưa ra khỏi cảnh đó là âm thanh như một mâu thuẫn, kể từ một mối tương quan tích cực thường lấy được giữa sức mạnh của một quốc gia của nền kinh tế thị trường vốn, và tệ. Tuy nhiên, sự Yên là độc đáo, như hầu hết hối có chắc chắn biết. Yên tăng lên và rơi với những ý tưởng bất chợt của thương mại thực hiện, đó là gắn chặt chẽ để biến động. Và trong trường hợp cô không chú ý, thị trường vốn toàn cầu đang bập bênh sẽ đến mức độ như vậy là bởi một số các biện pháp, biến động cấp độ có thể đạt đến chín năm. Một trong những nhà phân tích đã rút ra một song song giữa hiện tại cuộc khủng hoảng tín dụng và những năm 1998 châu Á khủng hoảng kinh tế, đó cũng sản xuất một Yên cuộc biểu tình.

Có thể bạn quan tâm: