Yuan sẽ đánh giá cao lợi ích Baht, nói Thái lan

Tuần trước, các Ngân hàng Trung ương của Thái thực hiện một loạt các hà khắc điều khiển vốn được thiết kế để ngăn chặn đầu cơ nước ngoài từ đổ tiền vào Thái thị trường vốn và đóng góp vào sự đánh giá của Baht, mà đã được tức giận năm nay. Nhận ra điều này cuối cùng sẽ có một không có nghĩa là của nền tảng Baht Thái lan đã nói thêm rằng một sự đánh giá cao ở Trung quốc Yuan sẽ có một số sự tăng áp lực của Baht. Bởi vì Yuan là có hiệu quả cố định để USD, nước mà chạy thương mại thặng dư với CHÚNG tôi cũng có tỷ giá linh hoạt chế độ (như Thái lan) phải vai gánh nặng của USD suy giảm. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Các Ngân hàng của Thái lan [đã kể từ khi] bỏ vốn điều khiển trên nước ngoài đầu tư đặc biệt dành cho các thị trường chứng khoán. Điều khiển trên đầu tư khác vẫn còn ở nơi này.

Có thể bạn quan tâm: