Hàn quốc tế tiếp tục bùng nổ

Theo gần đây GDP dữ liệu của Hàn quốc, nền kinh tế phát triển bởi 4.4% trong các quý cuối cùng, đó chính thức trở thành hiệu quả nhất trong hai năm. Nhà kinh tế học thuộc tính, bất ngờ tăng tăng trưởng (từ 3.3% để 4.4%) để tăng vọt nhu cầu. Trong khi kinh tế của Hàn quốc đã truyền thống được điều khiển bởi xuất khẩu số liệu từ các mới nhất khu phố chỉ trong nước tiêu thụ cũng là làm cho một tác động, cho đến nay vẫn là người tiêu dùng tiết kiệm nhúng vào tiết kiệm. Các nhà phân tích đã dự đoán Ngân hàng Trung ương của Triều tiên sẽ thắt chặt hơn nữa sách tiền tệ bằng cách tăng tỷ lệ lãi suất tiếp theo tháng, mà nên cho vay hỗ trợ thêm cho hàn quốc Sẽ trên hàng đầu của các tích cực GDP dữ liệu. Các Tài chính Lần báo cáo:

"Nền kinh Tế là dàn dựng một ổn định phục hồi sau khi đụng đáy trong quý đầu tiên. Các xu hướng lên trên, có khả năng để có thể tiếp tục tới cuối năm nay, điều này làm tăng các khách hàng tiềm năng của người khác lãi suất," nói [một nhà kinh tế].

Có thể bạn quan tâm: