USD để được dẫn dắt bởi dữ liệu kinh tế

Hầu hết các nhà phân tích nghĩ rằng USD đã nối lại của nó xuống đường chống lại thế giới tệ lớn, sau hai tháng gián đoạn. Sự sợ hãi là mớ hỗn độn trong thị trường bất động sản (qua dưới chuẩn thế chấp) sẽ để phần còn lại của nền kinh tế, với cho vay và giảm thụ. Trong trường hợp này, Hàng dự Trữ liên Bang sẽ buộc phải cắt giảm tỷ lệ lãi suất đáng kể, để ngăn chặn CHÚNG ta chìm vào một chính thức suy thoái, đó sẽ làm giảm thân hấp dẫn của CHÚNG tôi tài sản. Thương nhân sẽ được để mắt đến một miếng vài dữ liệu kinh tế tuần này cho bất kỳ dấu hiệu như sự chỉ đạo của nền kinh tế.

The Wall Street Tạp chí báo cáo:
Tuần này của dữ liệu cuộc diễu hành là ngoặc bởi hai chìa khóa chí: thứ của báo cáo quốc gia hoa KỲ hoạt động sản xuất trong Ngày từ Viện Cung cấp Quản lý và thứ sáu của báo cáo việc.

Có thể bạn quan tâm: