Mang thương mại trở lại trong lực lượng

Yên đã giảm xuống còn một 3 tuần thấp chống lại thế giới của chính tệ như hối di chuyển để đưa sụp đổ thị trường vốn toàn cầu sau lưng họ. Biến động, các yếu tố mà nhiều người các nhà phân tích xem xét các bane của thương mại thực hiện, cũng từ chối. Ngày mai, các Ngân hàng của Nhật bản là mong muốn thông báo rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên, và có lẽ sẽ vẫn ở mức hiện tại cho đến cuối năm. Thông báo này nên tiếp tục đưa tâm trí của các thương nhân ở cách dễ dàng. Tất cả trong tất cả, nó trông giống như các Yên sẽ tiếp tục của nó dần dần xuống con đường đó, nó đã theo đuổi trước khi trả lại nó nhận được từ vụ tai nạn. Forbes báo cáo:

Gần đây, sharp rơi trên thị trường vốn...đã gây ra một số thư giãn của thực hiện giao dịch. Các nhà đầu tư đã bắt đầu tuần bởi họ nối lại sau công ty CHÚNG tôi lạm phát dữ liệu cuối tuần và tăng vững chắc trong thị trường chứng khoán.

Có thể bạn quan tâm: