Trung Đông ngạc Nhiên bởi Kuwait De-Peg

Hai tuần trước, Kuwait gửi một cú sốc sóng thông qua Trung Đông khi nó đột nhiên thông báo rằng đó là kết thúc của nó tệ là cái chốt để USD, và thay vào đó liên kết các Dinar để một giỏ của đồng tiền. Thông báo gây ra một thỏa thuận tuyệt vời của hỗn loạn, bởi vì nó đã được nhiều người tin rằng một chục Trung Đông dân-hầu hết người mà peg đồng tiền của họ để USD - đang ở trong giai đoạn đầu của kế hoạch một phần tệ. Bây giờ, tuy nhiên, vọng chung này tệ là không chắc chắn lúc tốt nhất. Kết quả là, một số nước ở cùng khu vực đã được cách nhanh chóng để chỉ trích những người di chuyển trong khi làm lại cam kết để duy trì của mình Dollar chốt. Khaleej kinh Doanh Lần báo cáo:

"Tại các Ngân hàng Trung ương của Oman, chúng tôi đã không biết về điều này. Đã có một vị trí của các nhà lãnh đạo của tất cả vùng Vịnh nước vẫn cố định để đô la và chúng tôi đã chấp hành quyết định," một chính thức.

Có thể bạn quan tâm: