Trung Đông có thể có đa dạng hóa dự trữ

Chính thức đó. Các Qatar có thể được thêm vào danh sách của các quốc gia đang có kế hoạch cho đa dạng hóa của họ dự trữ ngoại tệ. Cả hai quốc gia đã công bố ý định của mình, sự thay đổi 5% của họ dự trữ vào Euro. Trong khi các quốc gia đã được coy về những khách hàng tiềm năng của đa dạng hóa, nó xuất hiện toàn bộ khu vực sẽ sớm bám theo. Những làn sóng thông báo là kỳ lạ nhớ tới đầu năm nay, khi một số quốc gia châu Á công bố kế hoạch tương tự. Trong khi nước Trung Đông duy trì thấp hơn dự trữ ngoại hối so với hầu hết các nước Đông nam Á, bất cứ nói chuyện của đa dạng hóa vẫn phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Như là đồng Euro đã từ chối với việc đánh giá nhiều quốc gia đã ngửi thấy mùi một giá rẻ và dễ dàng cơ hội để đa dạng hóa. Khaleej Lần trực Tuyến báo cáo:

Trong ba năm 2004 euro đã kiếm được gần 60% so với đồng đô la, do một phần với sự mong đợi ngân hàng trung ương ở Trung Đông, và châu Á có đa dạng hóa ra khỏi rơi xuống dollar vào euro.

Đọc Thêm: vương quốc huấn dollar dự trữ cắt

Có thể bạn quan tâm: