Yên nhật lợi ích từ mức đi tin đồn

Theo một loạt các chỉ số kinh tế, Japan, bây giờ là nhanh nhất, nền kinh tế phát triển trong 8 Bảng nước công nghiệp. Hơn nữa, nó có vẻ Nhật bản đã dứt khoát đã thành công trong việc kết thúc trong một thập kỷ qua, giảm phát xoắn ốc, trong đó danh nghĩa của nó GDP từ chối. Nhật bản, kinh tế có gợi ý rằng các Ngân hàng của Nhật bản, có thể sớm kết thúc của nó ultra-mất tiền tệ. Này di chuyển, mà sẽ đi theo hình thức của lãi suất cao hơn, thậm chí đã nhận được sự hỗ trợ của chính trị gia Nhật bản, người trước đây có vẻ mâu thuẫn. Trong khi lãi suất sẽ không xảy ra cho một vài tháng tiền nhà đầu tư đang đã bắt đầu mua Yên dựa trên những khách hàng tiềm năng của một thu hẹp lãi suất khác biệt giữa Nhật và phần còn lại của thế giới phát triển.

Có thể bạn quan tâm: