Mac lớn Chỉ số bài kiểm tra PPP

Lý thuyết kinh tế đặc biệt là Luật của Sức Mua Tương đương (THEO) ra giá trị của một đặc biệt tệ nên suy nghĩ của nó, sức mua. Về cơ bản, mức giá khác nhau ở các quốc gia khác nhau nên được sửa chữa bởi hối đoái. Bằng chứng cho thấy rằng PPP không giữ trong lâu dài, dù nó thường phải mất nhiều năm cho tệ để di chuyển về phía 'equilbirum.' Kể từ năm 1986, nhà kinh Tế học đã sử dụng các Mac Hamburger như một phương tiện kiểm tra lý thuyết của sức mua tương đương. Mỗi tuần, tạp chí bản danh sách của Mac giá, mà thường thay đổi của đất nước. Luật của PPP giữ giá nên so sánh giữa các quốc gia khác nhau, khi chuyển thành USD. Để công bằng, mặc dù, người ta phải có những biến đổi trong các chi phí của đầu vào tài khoản. Theo Mac Lớn Chỉ số của Thụy sĩ tệ là đắt nhất, và người Trung quốc Yuan là rẻ nhất.

Xem Chỉ số Big Mac

Có thể bạn quan tâm: