Tổng thống pháp làm suy giảm Euro

Tại sao mọi nhà lãnh đạo chính trị nghĩ quốc gia của mình tiền được đánh giá thấp? Hàn quốc, Trung hoa, và Nhật bản tất cả tham gia tích cực trong hình thức một số tiền tác. Các chính trị gia mỹ cho rằng USD cần phải giảm giá để ngăn chặn các đang phát triển thâm hụt thương mại. Gần đây nhất, tổng thống của nước Pháp nhảy vào cuộc ngoại hối của can thiệp cho rằng châu Âu cần thiết để thực hiện các bước để giữ danh giá trị của nó tệ. Ông đã đi xa như vậy đến thách thức châu Âu nhà lãnh đạo chính trị để chống lại những nỗ lực của ngân hàng trung ương thắt chặt sách tiền tệ, mà ông nhìn thấy như là một phần trách nhiệm cho Euro gần đây của sức mạnh. Tuy nhiên, ý kiến được trộn là để cho dù Euro sẽ bị ảnh hưởng. Các Tài chính Lần báo cáo:

[Một nhà phân tích] đã ngạc nhiên khi thấy sự nhiệt tình của thị trường tiền tệ là phản ứng, cho rằng có rất ít Ông Villepin có thể làm gì về sức mạnh của đồng euro khác ngoài sảnh fed.

Có thể bạn quan tâm: