Các Quỹ đầu tư chơi thị trường tiền tệ

Như số mới quỹ phát triển, hiện có tiền đã tìm thấy chính mình trong một liên tục tìm kiếm cho các khoản đầu tư mới. Những mốt mới nhất trong số các quỹ tiền tệ là kinh doanh. Ngoại hối là người lớn nhất và chất lỏng nhất trên thế giới, và là chủ yếu là không được kiểm soát. Bởi vì khả năng mua và bán nhiều triệu đô-la vị trí là tối quan trọng, các quỹ có chất đống vào thị trường. Chuyên gia ngành công nghiệp, bây giờ cảm thấy quỹ di chuyển, song song là có thể đến một tay bảo vệ hoặc di chuyển tiền, đó là một ý nghĩ đáng sợ cho những người mặc dù thị trường tiền tệ đã được miễn dịch với thao tác. Các quỹ đầu tư, tuy nhiên, có lập luận rằng họ chức năng như một lực lượng tích cực trong các thị trường. Thế Giới và Thư báo cáo:

"Tôi nghĩ rằng nhiều người chơi được ra khỏi đó, nó sẽ để cải thiện và tính thanh khoản dẫn đến ít lệch bởi vì cần phải có nhiều tiền trên cả hai mặt của các thị trường."

Có thể bạn quan tâm: